Fredrik Doeser

Fredrik Doeser disputerade i statsvetenskap vid Stockholms universitet 2008. Sedan dess har han varit aktiv som högskolelektor vid Samhällsvetenskapliga institutionen vid Södertörns högskola. Från 2010 har han också varit verksam som forskare inom ramen för Särskilda forskningsprogrammet vid Utrikespolitiska institutet. Doeser arbetar oftast inom ett forskningsfält som kallas utrikespolitisk analys, och har inriktat sig på relationen mellan inrikes- och utrikespolitik.

Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng