Eva Gustavsson

Eva Gustavsson är filosofie doktor i kulturgeografi. Gustavssons huvudsakliga forskningsområde är lokal miljö- och klimatpolitik och nätverk i flernivåperspektiv. Gustavssons avhandling, Mellan det lokala och det globala – klimat, kommuner, nätverk publicerad 2008, analyserar svenska kommuners klimatarbete och nätverksdeltagande. Avhandlingen är skriven inom ramen för projektet Multilevel governance and climate change, finansierat av Formas.

Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng