Eleonor Kristoffersson

Eleonor Kristoffersson är professor i skatterätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet. Hon läste sin juristutbildning vid Göteborgs universitet, läste en LL.M. vid universitetet i Mannheim, Tyskland, och innehade därefter en notarietjänst vid Trollhättans tingsrätt. År 2001 tog hon sin doktorsexamen vid Internationella handelshögskolan i Jönköping. Hennes doktorsavhandling handlade om moms vid omstruktureringar av företag och behandlade EG-rätt, tysk rätt och svensk rätt. Hon har därefter fortsatt att skriva om EG-rättsliga frågor, samtidigt som hon har fördjupat sig i skatteförfaran­de och skatteprocess.

EU och den globala krisen

Utgiven februari 2010

Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng