Dalia Mukhtar-Landgren

Dalia Mukhtar-Landgren är doktorand i statsvetenskap vid Lunds universitet. Hennes avhandlingsämne rör Malmös transition från industri- till postindustriell stad som en ny form av kommunal politisk planering. Fokus ligger på platsmarknadsföring och urban förnyelse, men även inklusion/exklusion i dessa omvandlingsprocesser. Hennes forskningsintressen rör även urbana studier och kommunal planering.

Governance på svenska

Utgiven oktober 2009

Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng