Cristine Sarrimo

Cristine Sarrimo är docent i litteraturvetenskap och verksam som lärare och forskare vid Malmö högskola. Hennes senaste bok, Heidenstams harem (2008), handlar om hur Heidenstams könsföreställningar påverkas av tidens orientalism, nationalism och marknadstänkande. För närvarande arbetar hon med boken Bloggare och bard – om författarens skiftande roller, ett projekt som finansieras av Vetenskapsrådet och Centrum för professionsstudier, Malmö högskola.

Kunskapsbehov och nya kompetenser

Utgiven september 2009

Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng