Carl Björeman

Carl Björeman (1924–2020) stamanställdes vid I4 i Linköping 1941, blev officer 1949 och hade trupptjänst vid fyra olika infanteriregementen under sammanlagt tretton år. Han var stabsofficer i försvars- och militärområdesstaber under sammanlagt tolv år och generalmajor och chef för Södra militärområdesstaben 1980–1984. Generallöjtnant och MB i Södra militärområdet 1984–1988. Skribent i försvarspolitiska frågor och författare till böckerna Soldat och general under kalla kriget (2005) och År av uppgång År av nedgång (2009).

Försvarets förfall

Utgiven oktober 2011

Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng