Bengt Kristensson Uggla

Bengt Kristensson Uggla (född 1959) är sedan 2005 Amos Anderson professor i filosofi, kultur och företagsledning vid Finlands svenska universitet Åbo Akademi, och sedan 1995 docent i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala Universitet. Han har tidigare även varit verksam som rektor för IFL (Institutet för företagsledning), adjungerad professor i filosofi och företagsledning vid Stockholms Universitet, prefekt för Institutionen för samhälle, kultur och lärande vid Lärarhögskolan i Stockholm och lektor vid Teologiska Högskolan i Stockholm. Han har också omfattande erfarenhet av uppdrag som föreläsare och utbildare inom samhälle, folkbildning och näringsliv.

Gränspassager

Utgiven november 2014

Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng