Annina Persson

Annina Persson är professor i civilrätt vid Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet. Hon är dessutom anknuten som gästprofessor vid Centrum för Bank och Finans (CEFIN) vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Hennes forskning rör central förmögenhetsrätt, särskilt krediträtt, sakrätt och obeståndsrätt.

EU och den globala krisen

Utgiven februari 2010

Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng