Anne Haglund-Morrissey

Anne Haglund-Morrissey är docent i statsvetenskap vid Linné­universitetet och disputerade 2004, men är nu verksam som Senior Policy Officer och ansvarar för samarbetet med Japan vid EU-kommissionen i Bryssel, Internationella Direktoratet, Gene­ral-Direktoratet för Forskning och Innovation.

Svensk politik och EU

Utgiven november 2016

Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng