Andreas Inghammar

Andreas Inghammar är jur. dr i civilrätt och universitetslektor vid Institutionen för handelsrätt, Lunds universitet. Han har sin huvudsakliga forskning inom det arbetsrättsliga området i vid mening, med såväl europeiska som komparativa perspektiv, ofta med frågeställningar som rör personer utanför ”kärnarbetskraften”.

Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng