Herzfeld Olsson, Petra

Petra Herzfeld Olsson är jur. dr i offentlig rätt och forskare i internationell arbetsrätt vid Uppsala universitet. Under det senaste året har hennes forskning varit inriktad på det regelverk om arbetskraft från tredjeland som nu växer fram på EU-nivå. Hon är särskilt intresserad av de rättighetskomplex som tillerkänns de olika arbetstagarkategorierna och motiven till val av brytpunkt mellan motstående intressen.

Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng