Bakardjieva Engelbrekt, Antonina

Antonina Bakardjieva Engelbrekt är professor i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet och sedan 2011 ord­förande i Nätverket för europarättsforskning. Hon har tidigare varit ställföreträdande sekreterare för Kommittén för rättsliga frågor och mänsk­liga rättigheter vid Europarådets parlamentariska församling. Hennes forskning är inriktad på processer av europeisering och globalisering och deras inflytande på nationell rätt och institutioner, huvud­sakligen inom områdena marknads-, konsument- och immaterialrätt. Ett flertal av hennes publikationer har behandlat EU:s östutvidgning och dess betydelse för reformprocesser i de nya medlemsstaterna.

Tilliten i EU vid ett vägskäl

Utgiven februari 2017

EU och de nya säkerhetshoten

Utgiven februari 2016

Vägar till ett uthålligt EU

Utgiven februari 2021

EU och teknologiskiftet

Utgiven februari 2020

EU och nationalstatens återkomst

Utgiven augusti 2019

EU och de globala obalanserna

Utgiven februari 2014

Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng