Borg Jansson, Dominika

Foto © © Uppsala universitet

Dominika Borg Jansson är doktor i juridik vid Uppsala universitet. Hon har även en masterexamen i euroasiatiska studier. Verksam som forskare vid Uppsala Center for Russian and Eurasian Studies (UCRS) i ett projekt om människohandel och brottsoffer som stöttas med medel från Brottsoffer­­myndigheten. Har anlitats som nationell expert av EU-kommissionen i frågor avseende straffrätt, EU-rätt samt migrations- och utlänningsrätt.

Vår tids slaveri

Utgiven april 2016

Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng