EU och nationalstatens återkomst

Europaperspektiv 2019

Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski, Lars Oxelheim Redaktörer

Detta är den tjugoandra årgången av Europaperspektiv. Boken är tvärvetenskaplig och innehåller nio kapitel skrivna av forskare inom juridik, statskunskap och ekonomiska ämnen, som ur olika perspektiv förenar historiska tillbakablickar med analys av framtida utmaningar som EU och europeiskt samgående står inför i en tid då nationalstaten tycks vara på väg tillbaka.

Över 70 år efter andra världskrigets slut utmanas europeiska unionssträvanden av nationalstatens återkomst. Denna utveckling ställer en rad frågor på sin spets. Hur ska efterlevnaden för EU-rätten säkerställas om fler medlemsländer åberopar undantag med hänvisning till nationell suveränitet? Sker det en aveuropeisering av den politiska och ekonomiska utvecklingen inom EU och vad betyder Brexit för utvecklingen i EU? Hur ser maktfördelningen ut mellan EU och medlemsländerna och vilken möjlighet har dessa att utforma politik som gagnar EU:s medborgare? Vad betyder det för utveckling inom EU och dess medlemsländer på områden som migration-, skatte-, arbetsmarknads-, samt regional- och strukturpolitik att nationella intressen i allt högre grad främjas på bekostnad av det gemensamma? Hur påverkas EU-samarbetet av regional separatism i EU:s medlemsstater?

Redaktörer: Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski, Lars Oxelheim

Medförfattare: Fredrik N G Andersson, Torbjörn Bergman, Magnus Blomgren, Niklas Bremberg, Cécile Brokelind, Rikard Forslid, Magnus Henrekson, Andreas Moberg, Sten Nyberg, Jane Reichel, Tino Sanandaji, Malin Stegmann McCallion, Özge Öner

Bandtyp: Häftad

ISBN: 978-91-7359-146-1

Språk: Svenska

Kategori: • Europaperspektiv

Etiketter: EU, Europa

Utgivning: augusti 2019

Format: 142x215

Antal sidor: 309

Lagerstatus: Beställningsvara

243:-
Inkl moms och porto
 Antal

Länk till pressbild

Antonina Bakardjieva Engelbrekt är professor i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet och sedan 2011 ord­förande i Nätverket för europarättsforskning. Hon har tidigare varit ställföreträdande sekreterare för Kommittén för rättsliga frågor och mänsk­liga rättigheter vid Europarådets parlamentariska församling. Hennes forskning är inriktad på processer av europeisering och globalisering och deras inflytande på nationell rätt och institutioner, huvud­sakligen inom områdena marknads-, konsument- och immaterialrätt. Ett flertal av hennes publikationer har behandlat EU:s östutvidgning och dess betydelse för reformprocesser i de nya medlemsstaterna.


Länk till pressbild

Anna Michalski är lektor vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, och research fellow vid Europe Institute, University of Auckland. Hon har varit verksam vid Fudan universitet, Shanghai, vid forskningsinstituten Chatham House (London), Clingendael (Haag) och Sieps (Stockholm) samt arbetat vid EU-kommissionens tankesmedja. Hon forskar om mjuk normgivning i europeisk politik och EU som utrikespolitisk aktör.


Länk till pressbild

Lars Oxelheim är professor i internationellt företagande vid Institutet för Ekonomisk Forskning vid Lunds universitet och dessutom knuten till Institutet för Näringslivsforskning i Stockholm. Han är ordförande i nätverket för Europaforskning i ekonomiska ämnen. Inom området integrationsforskning har han publicerat ett antal böcker på internationella förlag.


Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng