Telefon: 08-30 34 62

Kundkorg

 
  Din kundkorg är tom.

  Våra senaste böcker

  Vägen ut ur järnburen

  Om senmoderniteten och det kommunikativa förnuftet

  Vägen ut ur järnburen

  Olof Hallonsten

  Järnburen är ett av samhällsvetenskapens mest kända begrepp, och myntades av sociologen Max Weber som beskrivning av den moderna människans belägenhet: Vi är rikare och friskare än någonsin tidigare i historien, men tillvaron är också starkt begränsad och intellektuellt utarmad, av byråkratins och de tekniska systemens makt över liv och samhälle.

  Pris: 329:-

  Bandtyp: Häftad

  ISBN: 9789173350747

  Språk: Svenska

  Kategori: Samhällsorienterande ämnen, Filosofi, idéhistoria, teori

  Utgivning: juni 2024

  Format: 150x220

  Antal sidor: 424

  Lagerstatus: Beställningsvara

  Beskrivningen är över hundra år gammal, men ännu träffsäker: Under den pågående historiska period som inom sociologin kallas senmoderniteten verkar järnburen smidas hårdare omkring oss, och på nya sätt: fler och fler av livets delar underkastas kvantifiering, mätning, kategorisering och systematik. I denna bok tecknas en bred bild av samhällsutvecklingen under modern och senmodern tid,… Läs mer

  Civilsamhällets eliter?

  En jämförande studie av europeiska civilsamhällen

  Civilsamhällets eliter?

  Håkan Johansson

  RJ:s skriftserie nr 27

  Pris: 180:-

  Bandtyp: Häftad

  ISBN: 978-91-7335-075-4

  Språk: Svenska

  Kategori: RJ:s skriftserie

  Utgivning: maj 2024

  Format:

  Antal sidor: 108

  Lagerstatus: Beställningsvara

  Civilsamhället ses ofta som en motvikt till stat och marknad men också till politiska och ekonomiska eliters makt. Med termen civilsamhälle avses den samhällssektor eller sfär där medborgare på frivillig basis sluter sig samman för att genom nätverk, organisationer eller rörelser göra sina röster hörda och försöka påverka samhällsutvecklingen. I en svensk kontext associeras termen ofta med folk… Läs mer

  Svensk säkerhetspolitik i supermakternas skugga 1945–1991

  Svensk säkerhetspolitik i supermakternas skugga 1945–1991

  Magnus Petersson, Olof Kronvall

  Syftet med denna bok är att utifrån det aktuella forskningsläget ge perspektiv på svensk säkerhetspolitik under det kalla kriget. 3:e upplagan är uppdaterad med hänsyn till ny forskning.

  Pris: 249:-

  Bandtyp: Häftad

  ISBN: 978-91-7359-206-2

  Språk: Svenska

  Kategori: Internationella relationer, Svensk politik, Försvar och säkerhetspolitik, Kalla kriget

  Etiketter: Kalla kriget, Kurslitteratur

  Utgivning: februari 2024

  Format: 142x215

  Antal sidor: 209

  Lagerstatus: Finns i lager

  Svensk säkerhetspolitik under det kalla kriget har under en längre tid varit föremål för diskussion såväl i samhällsdebatten som i forskningen. Flera statliga utredningar, bl.a. Neutralitetspolitikkommissionen och Säkerhetstjänstkommissionen, tillsattes under 1990-talet i syfte att bringa klarhet i omstridda frågor. På forskningssidan har under samma period, i takt med att källorna har blivit t… Läs mer

  Makten över företaget

  Ägaren eller den verkställande direktören?

  Makten över företaget

  Martin Fritz

  En bok om Sven Wingquist, SKF och Bofors

  Pris: 259:-

  Bandtyp: Häftad

  ISBN: 978-91-7359-202-4

  Språk: Svenska

  Kategori: Historia, Politisk historia

  Utgivning: februari 2024

  Format: 135x210

  Antal sidor: 155

  Lagerstatus: Finns i lager

  Makten över företagen flyttade från ägare till den verkställande direktören under senare delen av 1800-talet och det tidiga 1900-talet. Att detta hände har intresserat ekonomihistoriker och det anses bero på att organisationernas alltmer komplexa karaktär krävde en högre kompetens i ledningen. Närmare kunskaper med exempel om detta förhållande saknas dock, vilket sannolikt beror på bristen på r… Läs mer

  Europeiska unionens djup och storlek i en tid av ofred

  Europaperspektiv 2024

  Europeiska unionens djup och storlek i en tid av ofred

  Anna Michalski, Lars Oxelheim, Björn Lundqvist

  Årsboken är tvärvetenskaplig och innehåller nio kapitel skrivna av forskare inom juridik, ekonomi och statskunskap som ur olika perspektiv analyserar EU:s djup och storlek i en tid av ofred.

  Pris: 299:-

  Bandtyp: Inbunden

  ISBN: 978-91-7359-205-5

  Språk: Svenska

  Kategori: Europaperspektiv

  Etiketter: EU, Europa

  Utgivning: februari 2024

  Format: 142x215

  Antal sidor: 277

  Lagerstatus: Finns i lager

  I en tid präglad av ofred och geopolitiska spänningar står EU inför stora utmaningar. Unionen har dock visat sig motståndskraftig. När många för några år sedan befarade att flera medlemsstater skulle följa i Storbritanniens fotspår och lämna unionen står i stället en ny utvidgning av EU högt upp på dagordningen år 2024. I ljuset av denna utveckling ställs EU inför ett antal vägval som på olika … Läs mer

  Military Peacekeeping Mediation

  A First-Hand Account from Mali

  Military Peacekeeping Mediation

  Dennis Gyllensporre, Axel-Charles Monin Nylund

  This book is a first-hand account of practical aspects of the peace process in Mali from 2018 to 2021.

  Pris: 349:-

  Bandtyp: Häftad

  ISBN: 978-91-7335-071-6

  Språk: Engelska

  Originalspråk: English

  Kategori: Försvar och säkerhetspolitik

  Utgivning: januari 2024

  Format: 142x215

  Antal sidor: 300

  Lagerstatus: Beställningsvara

  While political setbacks, terrorist attacks, and discord between the Malian authorities and external actors occupy the bulk of the limited bandwidth provided by international reporting, the story told in this book offers a complementary testimonial of how concerted actions by the Malian parties to the conflict and the international community managed to deliver results. It is a story about the u… Läs mer

  För Europa i en ny tid

  Sveriges ordförandeskap i EU 2023

  För Europa i en ny tid

  Rikard Bengtsson

  Sverige axlade ordförandeskapet i Europeiska unionens råd under första halvåret 2023. Hur gick det?

  Pris: 269:-

  Bandtyp: Häftad

  ISBN: 978-91-7359-203-1

  Språk: Svenska

  Kategori: Svensk politik

  Etiketter: EU, Europa

  Utgivning: december 2023

  Format: 150x220

  Antal sidor: 264

  Lagerstatus: Finns i lager

  Under första halvåret 2023 var Sverige ordförande i Europeiska unionens råd. Det roterande ordförandeskapet innebär att administrera och leda arbetet i rådet, medla mellan medlemsstater för att nå gemensamma beslut och förhandla med Europaparlamentet för att få ny lagstiftning på plats. Under det svenska ordförandeskapet stod med nödvändighet Ukraina- och Rysslandsfrågorna i fokus samtidigt som… Läs mer

  Freud I Gult

  Drömbilder

  Freud I Gult

  Love Derwinger

  Pris: 109:-

  Bandtyp: Häftad

  ISBN: 978-91-7359-204-8

  Språk: Svenska

  Kategori: Övrig facklitteratur, Dialoger Förlag & Metod

  Utgivning: december 2023

  Format: 130x200

  Antal sidor: 51

  Lagerstatus: Beställningsvara

  Freud I Gult är pianisten Love Derwingers tredje bok. Den består av en samling uppdiktade drömmar – korta prosastycken och fragment som växlar i stil och stämning. Tillsammans utgör de vad som kunde vara en musikalisk improvisation, eller skärvor av ett kalejdoskop. Eller rentav målningar. Tio nyanser av melankoli. En för varje finger.

  Läs mer

  Romerska inbördeskrig III-V

  av Appianus

  Romerska inbördeskrig III-V

  Översättning från grekiskan med inledning och kommentarer av Ingemar Lagerström

  Pris: 318:-

  Bandtyp: Inbunden

  ISBN: 978-91-7359-199-7

  Språk: Svenska

  Originalspråk: Forngrekiska

  Kategori: Antiken

  Etiketter: Framtidsstudier

  Utgivning: november 2023

  Format: 142x215

  Antal sidor: 340

  Lagerstatus: Finns i lager

  Bok III skildrar förvirringen efter mordet på Caesar och går fram till Decimus Brutus nederlag ett och ett halvt år senare. Bok IV behandlar tiden från 43 f.Kr., då Octavianus, Antonius och Lepidus ingår ett förbund (det andra triumviratet), fram till slaget vid Philippi 42 f.Kr., då Caesars mördare Brutus och Cassius besegras. Bok V leder fram till Pompejus Magnus son Sextus Pompejus död 35 f.… Läs mer

  Dialoger

  Om yrkeskunnande och teknologi

  Dialoger

  Peter Tillberg

  Essäer ur Tidskriften Dialoger sammanställda av Peter Tillberg.

  Pris: 369:-

  Bandtyp: Häftad

  ISBN: 978-91-86659-25-7

  Språk: Svenska

  Kategori: Dialoger Förlag & Metod

  Utgivning: november 2023

  Format: 150x220

  Antal sidor: 344

  Lagerstatus: Beställningsvara

  När en berättelse är som bäst fångar den något av en själv. Just när man tror att man kommit dess innebörd på spåren, ändrar den riktning och leder tanken till platser som den inte tidigare besökt. Orden som står där är inte entydiga definitioner på handlingar och ting utan ger underlag för vidare tolkning. Det finns nyanser som förstärks i språket, men det finns också sådant som ej låter sig f… Läs mer

  En industristads uppgång och fall

  Landskrona befolkningsstudie

  En industristads uppgång och fall

  Martin Dribe

  RJ:s skriftserie nr 26

  Pris: 180:-

  Bandtyp: Häftad

  ISBN: 978-91-7335-070-9

  Språk: Svenska

  Kategori: RJ:s skriftserie

  Utgivning: november 2023

  Format: 148x195

  Antal sidor: 96

  Lagerstatus: Beställningsvara

  Forskningsprogrammet En industristads uppgång och fall: Lands­krona befolkningsstudie tilldelades anslag av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 2016. Inom programmet har forskare med bakgrund i nationalekonomi, historia, ekonomisk historia, demo­­­grafi, sociologi och geografi samarbetat kring forskningsfrågor som rör ekonomisk demografi, det vill säga samspelet mellan ekonomi och befolkning, … Läs mer

  De dömda i Nürnberg

  Ett ögonvittne berättar

  De dömda i Nürnberg

  Airey Neave

  284 dagar av rättegång mot de värsta nazisterna. Neave skildrar detaljerat uppdraget att ge de åtalade en rättvis rättegång. Han överlämnade personligen anklagelseakterna till samtliga åtalade och förmedlar i boken sina intryck av de nazistiska förbrytarna i cellerna i Nürnberg.

  Pris: 299:-

  Bandtyp: Inbunden

  ISBN: 978-91-7359-198-0

  Språk: Svenska

  Originalspråk: Engelska

  Originaltitel: Nuremberg

  Kategori: Historia, Andra världskriget

  Utgivning: september 2023

  Format: 151x226

  Antal sidor: 369

  Lagerstatus: Finns i lager

  Till exempel beskriver författaren Göring som en utlevad romersk kejsare, Hess som en spökgestalt som ömsom teg, ömsom talade för mycket, han förmedlar sina intryck av Alfred Rosenberg, den ideologiske översteprästen som Hitler föraktade, och av sadisten framför andra, Julius Streicher.

  Neave ger också livfulla porträtt av domarna, åklagarna och försvarsadvokaterna och enligt honom var … Läs mer

  Grand Tour

  En svensk students möte med franska revolutionen

  Grand Tour

  Anna-Lena Berg

  Grand tour kallades den bildningsresa som de mera besuttna i samhället skickade iväg sina söner på. Gustaf af Wetterstedt - senare toppdiplomat och Karl XIV Johans högra hand - reser som 21-åring genom England, Frankrike och Italien. Genom hans ögon får vi uppleva franska revolutionens slutfas innan Napoleon tar över makten.

  Pris: 299:-

  Bandtyp: Inbunden

  ISBN: 978-91-7359-197-3

  Språk: Svenska

  Kategori: Historia, Norden

  Etiketter: Biografi

  Utgivning: augusti 2023

  Format: 151*226

  Antal sidor: 272

  Lagerstatus: Finns i lager

  Gustaf af Wetterstedt senare toppdiplomat och Karl XIV Johans högra hand är på sitt trettonde år när franska revolutionen bryter ut 1789. Som så många andra dras han med av frihetens vindar och de nya idéerna om jämlikhet och mänskliga rättigheter. I Uppsala går han i demonstrationståg för tryckfriheten och är nära att avsäga sig sitt adelskap. Inte ens skräckväldets fasor kan bryta Gustafs ent… Läs mer

  De hemliga rapporterna från Moskva

  Från Ryssland 1994 till kriget i Ukraina 2022

  De hemliga rapporterna från Moskva

  Sven Hirdman

  Förord av: Aryo Makko

  Pris: 349:-

  Bandtyp: Inbunden

  ISBN: 978-91-7359-196-6

  Språk: Svenska

  Kategori: Samhällsorienterande ämnen, Internationella relationer, Skriftserie Hans Blix

  Utgivning: juni 2023

  Format: 151*226

  Antal sidor: 350

  Lagerstatus: Finns i lager

  I denna bok har författaren samlat 14 depescher samt några andra skrivelser och promemorior från sin UD-tid som behandlar Ryssland och vilka han bedömer fortfarande har allmänt intresse. Rapporterna har tidigare varit hemligstämplade men har nu sekretessgranskats av UD. Därmed har hemligstämpeln kunnat lyftas med undantag för några personhänvisningar och enskilda omdömen i texten. Dessa smärre … Läs mer

  Östen Undén, Tage Erlander och det kalla kriget

  Östen Undén, Tage Erlander och det kalla kriget

  Mats Bergquist

  Vem var det egentligen som styrde över svensk utrikespolitik under det kalla kriget?

  Pris: 239:-

  Bandtyp: Häftad

  ISBN: 978-91-7359-194-2

  Språk: Svenska

  Kategori: Kalla kriget, Norden, Politisk historia, Modern historia

  Utgivning: april 2023

  Format: 135*210

  Antal sidor: 223

  Lagerstatus: Beställningsvara

  Östen Undén var socialdemokratisk utrikesminister i sjutton år, 1945–1962. I sexton av dessa samarbetade han med Tage ­Erlander, statsminister 1946–1969. Det är sannolikt unikt att två ministrar så länge tillsammans utformat ett lands utrikespolitik. Den femton år äldre juristprofessorn Undén och hans ”elev”, ­yrkespolitikern Erlander var båda värmlänningar och hade studerat i Lund. Deras värld… Läs mer

  Universum för nyfikna

  och andra populärvetenskapliga essäer

  Universum för nyfikna

  Johan Hansson

  Fem essäer som vänder sig den som ­inte är naturvetare men som ändå är intresserad.

  Pris: 206:-

  Bandtyp: Häftad

  ISBN: 978-91-7359-193-5

  Språk: Svenska

  Kategori: Populär naturvetenskap

  Utgivning: februari 2023

  Format: 150x220

  Antal sidor: 78

  Lagerstatus: Beställningsvara

  Den första essän, som bär samma titel som boken, är baserad på en populär kurs som författaren under många år har gett vid Luleå tekniska universitet. I den andra berättar han om fysikens tio största olösta gåtor. Därefter följer den något mer avancerade ”Test av kvantgravitation” som handlar om hur man ska kunna få in denna fysikens ”heliga graal” i vetenskapen, i stället för att enbart vara f… Läs mer

  Från big bang till människa

  En astrobiologisk exposé

  Från big bang till människa

  Jörgen Sjöström

  I denna bok färdas läsaren genom kosmos historiska utveckling - från ett vredgat inferno till levande oaser, och vidare ...

  Pris: 299:-

  Bandtyp: Häftad

  ISBN: 978-91-7359-191-1

  Språk: Svenska

  Kategori: Populär naturvetenskap

  Utgivning: januari 2023

  Format: 150x220

  Antal sidor: 340

  Lagerstatus: Beställningsvara

  I boken berättar författaren om kosmos historiska utveckling. Livets uppkomst här på jorden har länge ansetts som en filosofisk fråga, men vetenskapen har tagit betydande steg mot naturliga, vetenskapliga förklaringar; det vill säga att de går att pröva.

  Förutsättningen för att liv ska uppstå har kosmiska kopplingar. De flesta tycks hålla med om att astronomin ger oss viktiga pusselbita… Läs mer

  EU:s inre och yttre gränser i en konfliktfylld värld

  Europaperspektiv 2023

  EU:s inre och yttre gränser i en konfliktfylld värld

  Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski, Lars Oxelheim

  Detta är den tjugosjätte årgången av Europaperspektiv. Boken är tvärvetenskaplig och innehåller nio kapitel skrivna av forskare inom juridik, ekonomi och statskunskap som i denna årgång, ur olika perspektiv, analyserar EU:s inre och yttre gränser i en konfliktfylld värld.

  Pris: 279:-

  Bandtyp: Inbunden

  ISBN: 978-91-7359-192-8

  Språk: Svenska

  Kategori: Europaperspektiv

  Utgivning: januari 2023

  Format: 142x215

  Antal sidor: 284

  Lagerstatus: Finns i lager

  Rysslands invasion av Ukraina 2022 utgör kulmen på en redan pågående utveckling där den världsordning som växte fram efter kalla krigets slut utmanas alltmer. Vad innebär det för EU:s inre och yttre gränser att unionen nu befinner sig i en omvärld som karaktäriseras av militär konflikt och växande strategiska spänningar? Dessa är centrala utmaningar för EU att hantera i en tid av stor osäkerhet… Läs mer

  Filippa

  Engelsk prinsessa – nordisk unionsdrottning

  Filippa

  Marie-Louise Flemberg

  Ny upplaga av en efterfrågad och omtyckt bok om en stark, dynamisk kvinna som lyckades med sin gärning där många män misslyckats.

  Pris: 329:-

  Bandtyp: Häftad

  ISBN: 978-91-7359-190-4

  Språk: Svenska

  Kategori: Medeltiden

  Etiketter: Norden, Biografi

  Utgivning: november 2022

  Format: 135x215

  Antal sidor: 444

  Lagerstatus: Beställningsvara

  Drottning Filippa var gift med Erik av Pommern som var kung över de nordiska länderna. Då han var frånvarande under långa perioden var det hon som i stor utsträckning regerade. Hon är alltså en av de ytterligt få kvinnor som regerat i Sverige. Filippa föddes som engelsk prinsessa men gifte sig som ung med Erik, en allians med det stora riket i norr som den engelske kungen eftersträvade. I motsa… Läs mer

  Skuggor av ett förflutet

  Bondeförbundet och trettiotalet

  Skuggor av ett förflutet

  Anders Björnsson

  Pris: 249:-

  Bandtyp: Häftad

  ISBN: 978-91-7359-178-2

  Språk: Svenska

  Kategori: Svensk politik, Politisk historia, Modern historia

  Etiketter: Svensk politik

  Utgivning: juni 2022

  Format: 150x220

  Antal sidor: 216

  Lagerstatus: Beställningsvara

  Mellankrigstiden och särskilt 1930-talet är en epok i Europas historia då de politiska systemen bekämpar varandra. Demokratin var en ung och späd planta. Folkmassor mobiliserades för olika mer eller mindre utopiska mål. Det fanns i skilda läger en oro för att den nationella endräkten skulle spricka. Land ställdes mot stad, jordbrukare mot fabriksarbetare. Bönder, också i Sverige, var övertygade… Läs mer

  Sveriges säkerhet och världens fred

  Sveriges utrikespolitik under kalla kriget

  Sveriges säkerhet och världens fred

  Ulf Bjereld, Karl Molin, Alf W Johansson

  Standardverk om säkerhetspolitik! Nyutgivning.

  Pris: 319:-

  Bandtyp: Häftad

  ISBN: 978-91-7359-184-3

  Språk: Svenska

  Kategori: Sverige under kalla kriget (SUKK), Försvar och säkerhetspolitik, Kalla kriget, Politisk historia, Modern historia

  Etiketter: Kalla kriget, Svenskt försvar, Utrikespolitik

  Utgivning: maj 2022

  Format: 150x220

  Antal sidor: 368

  Lagerstatus: Beställningsvara

  Under det kalla kriget förde Sverige en politik som innebar alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig. Men inom ramen för denna formulering genomgick den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken stora förändringar. Under 1940- och 1950-talen kännetecknades den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken under utrikesminister Östen Undéns ledning av försiktighet och återhållsamhet, med b… Läs mer

  Access to justice

  i Skandinavien

  Access to justice

  Sebastian Wejedal, Anna Wallerman Ghavanini

  Vad är access to justice? Och vad betyder det i Skandinavien?

  Pris: 419:-

  Bandtyp: Häftad

  ISBN: 978-91-7335-062-4

  Språk: Svenska

  Kategori: Juridik

  Utgivning: april 2022

  Format: 150x220

  Antal sidor: 455

  Lagerstatus: Beställningsvara

  Vad är access to justice? Efter flera decenniers diskussion och bred enighet om vikten av att säkerställa en god access to justice blir vi fortfarande svaret skyldiga om vi ombeds att kort redogöra för vad begreppet egentligen innebär. Vilka konkreta rättigheter kan en enskild rättssökande härleda ur access to justice? Hur kan en lagstiftare säkerställa att dessa följs? Vilken funktion fyller a… Läs mer

  Världslitteraturer

  Kosmopolitisk och vernakulär dynamik

  Världslitteraturer

  Stefan Helgesson

  RJ:s skriftserie nr 25 Begreppet världslitteratur betecknade för tidlösa mäster­verk, men syftar numera på perspektiv på globala litterära hierarkier, på hur litteraturer för­håller sig till varandra och på hur litterära verk formar olika slags världsförståelse.

  Pris: 180:-

  Bandtyp: Häftad

  ISBN: 978-91-7335-069-3

  Språk: Svenska

  Kategori: RJ:s skriftserie

  Utgivning: april 2022

  Format: 148x195

  Antal sidor: 120

  Lagerstatus: Beställningsvara

  Det var kring millennieskiftet som det internationellt uppstod en intensiv diskussion om begreppet världslitteratur. Begreppet var inte nytt, men omständigheterna var det. Efter murens fall 1989 genomlevde världen en period av accelererande utbyte mellan länder. Sovjetunionens upplösning och det kalla krigets slut, kombinerat med en nyliberal marknadsideologi, ökande rörlighet samt nya kommunik… Läs mer

  Globala institutioners legitimitet

   Globala institutioners legitimitet

  Jonas Tallberg

  RJ:s skriftserie nr 24 Vikten av legitimitet för internationellt samarbete väcker ett antal centrala forskningsfrågor. Dessa redogörs för i denna bok.

  Pris: 180:-

  Bandtyp: Häftad

  ISBN: 978-91-7335-068-6

  Språk: Svenska

  Kategori: RJ:s skriftserie

  Utgivning: april 2022

  Format: 148*195

  Antal sidor: 100

  Lagerstatus: Beställningsvara

  Klimatförändringar, konflikter, epidemier, finanskriser och flyktingströmmar. Alla är de uttryck för den gränsöverskridande karaktären hos nutida samhällsproblem och understryker behovet av internationellt samarbete. I avsaknad av internationellt samarbete riskerar gränsöverskridande problem att inte lösas alls eller  ineffektivt. Denna insikt har varit en central sedan mitten på 1900-talet och… Läs mer

  Kampen om stoltheten

  Torsten Nilsson, känslorna och utrikespolitiken

  Kampen om stoltheten

  Oscar Nygren

  Utrikesministern Torsten Nilsson använde känslor i sina tal för att väcka intresse för svenskarnas engagemang i utrikesfrågor. Vad hade detta för retorisk betydelse?

  Pris: 157:-

  Bandtyp: Häftad

  ISBN: 978-91-7335-065-5

  Språk: Svenska

  Kategori: Skriftserie Hans Blix

  Utgivning: april 2022

  Format: 155x220

  Antal sidor: 116

  Lagerstatus: Beställningsvara

  Genom att studera omkring hundra anföranden från åren 1962 71 visar författaren att Nilsson tillskrev sina åhörare bestämda känslolägen och erbjöd dem sätt att förändra sina emotionella upplevelser från negativa till positiva genom att stödja den socialdemokratiska utrikespolitiken. Nilsson ansåg att om den svenska utrikespolitiken kunde nå samma resultat som det socialdemokratiska välfärdsbygg… Läs mer

  Jacquette Gyldenstolpe

  Romantik och tragik i skuggan av tronen

  Jacquette Gyldenstolpe

  Anna-Lena Berg

  Det tidiga 1800-talets omvälvande händelser sett ur en högadlig familjs ögon.

  Pris: 299:-

  Bandtyp: Inbunden

  ISBN: 978-91-7359-182-9

  Språk: Svenska

  Kategori: Norden

  Utgivning: mars 2022

  Format: 148x226

  Antal sidor: 424

  Lagerstatus: Finns i lager

  Jacquette Gyldenstolpe föds 1797 med guldsked i mun, buren till dopet av ingen mindre än Gustav IV Adolf. Hennes högadliga familj lyser i societeten, umgås med de kungliga och anordnar magnifika tillställningar för sina gäster på sagoslottet Finspång. Den vackra Jacquette lever ett liv som andra bara kan drömma om. Men så en dag får prins Oscar, ende sonen till den franske marskalken Jean Bapti… Läs mer

  Den moderna fysiken på 15 minuter

  Den moderna fysiken på 15 minuter

  Johan Hansson

  Pris: 206:-

  Bandtyp: Häftad

  ISBN: 978-91-7359-183-6

  Språk: Svenska

  Kategori: Populär naturvetenskap

  Utgivning: mars 2022

  Format: 150x220

  Antal sidor: 90

  Lagerstatus: Beställningsvara

  I en serie korta oberoende kapitel, som kan läsas på runt 15 minuter, förklarar Johan Hansson hela den moderna fysiken. Han berättar bland annat om svarta hål, kvantfysik, big bang, kaos­teori, partikelfysik, kvantgravitation och personerna bakom ­teorierna och upptäckterna.

  Läs mer

  Statsbyggnad och den globala ordningens ursprung under och efter det långa 1800-talet

  Statsbyggnad och den globala ordningens ursprung under och efter det långa 1800-talet

  Jan Teorell

  RJ:s skriftserie nr 23

  Pris: 180:-

  Bandtyp: Häftad

  ISBN: 978-91-7335-067-9

  Språk: Svenska

  Kategori: RJ:s skriftserie

  Utgivning: februari 2022

  Format: 150x195

  Antal sidor: 91

  Lagerstatus: Beställningsvara

  Den moderna staten byggdes enligt de flesta bedömare under det som brukar kallas ”det långa 1800-talet” (ca 1789-1914). Staten gjorde då stora framsteg med att kunna driva in nya skatter, att reformera byråkratin och att via folkräkningar och statistiska centralbyråer kunna kartlägga sitt territorium och sin befolkning. Men vad innebär det egentligen att bygga en stat? Vad var detta statsbyggan… Läs mer

  Den svenska väljaren

  En introduktion till politiskt beteende i allmänna val

  Den svenska väljaren

  Magnus Hagevi

  Denna bok ger en grundläggande introduktion till forskning om politiskt beteende.

  Pris: 299:-

  Bandtyp: Häftad

  ISBN: 978-91-7359-176-8

  Språk: Svenska

  Kategori: Svensk politik

  Etiketter: Valforskning

  Utgivning: januari 2022

  Format: 150x220

  Antal sidor: 312

  Lagerstatus: Beställningsvara

  Med hjälp av enkel statistik får läsarna kunskap om medborgarnas agerande i allmänna val. Med unika data ger boken nya inblickar i de svenska väljarnas röstning i riksdagsvalet 2018, ett val som splittrade svensk politik. Studiernas utgångspunkt är grundläggande statsvetenskapliga teorier baserade i politisk sociologi, politisk psykologi och rational choice. Samtliga studier kopplas till orsaks… Läs mer

  Förnuft, känsla och kärnvapen

  Svensk nedrustningspolitik ur ett feministiskt perspektiv

  Förnuft, känsla och kärnvapen

  Emma Rosengren

  I denna bok fyller undersöker författaren ur ett feministiskt perspektiv hur svensk nedrustningspolitik växte fram jämte den svenska kärnvapendebatten på 1950- och 1960-talen.

  Pris: 157:-

  Bandtyp: Häftad

  ISBN: 978-91-7335-064-8

  Språk: Svenska

  Kategori: Skriftserie Hans Blix

  Etiketter: Svenskt försvar, Svensk politik

  Utgivning: november 2021

  Format: 155x220

  Antal sidor: 100

  Lagerstatus: Beställningsvara

  Tidigare forskning om genus och kärnvapen har framför allt fokuserat på kopplingen mellan maskulinitet och kärnvapeninnehav. Sådan forskning har visat att i kontexter där det finns en positivt laddad koppling mellan militär styrka, maskulinitet och kärnvapeninnehav är det svårt att förstå nedrustning och/eller att avstå från att skaffa kärnvapen som något annat än avmaskulinisering eller femini… Läs mer

  Toner och terror

  Musik och politik i Hitlers Europa

  Toner och terror

  Anders Carlberg

  Denna bok skildrar musikens roll i den nazistiska ockupationspolitiken och hur de tyska tonerna skulle överrösta det som ansågs som mindervärdigt. Även i de värsta tänkbara miljöer ekade tonerna, till och med i dödslägren; en fruktansvärd och falsk känsla av skönhet mitt i den värsta terrorn.

  Pris: 339:-

  Bandtyp: Inbunden

  ISBN: 978-91-7359-171-3

  Språk: Svenska

  Kategori: Andra världskriget

  Etiketter: Kulturhistoria, Klassisk musik

  Utgivning: oktober 2021

  Format: 151x226

  Antal sidor: 592

  Lagerstatus: Finns i lager

  Under Adolf Hitlers styre av Tyskland bedrevs en utstuderad musikpolitisk propaganda som skapade en fernissa av normalitet ovanpå terrorn, aggressionskriget och folkmordet på Europas judar. Ett frenetiskt musikutbyte tjänade till att skyla den pågående militära upprustningen som skedde efter maktövertagandet. Nazisterna kunde segla på en våg av vördnad över hela Europa för tonsättare som Bach, … Läs mer

  Jodå, Gud spelar tärning

  Slump och struktur i vetenskapens nya världsbild

  Jodå, Gud spelar tärning

  Jan Blomgren

  Håller Gud på att göra comeback i naturvetenskapen? Newtons gravitationslag i förening med evolutionsteorin ledde till starka motsättningar mellan vetande och tro. Den naturvetenskapliga forskningen under senare halvan av 1900-talet har lett till en ny världsbild, där slumphändelser inte bara är tillåtna, utan avgörande för hur världen fungerar.

  Pris: 239:-

  Bandtyp: Inbunden

  ISBN: 978-91-7359-170-6

  Språk: Svenska

  Kategori: Populär naturvetenskap

  Utgivning: oktober 2021

  Format: 135x210

  Antal sidor: 204

  Lagerstatus: Finns i lager

  Bokens titel syftar på Einsteins berömda påstående ”Gud spelar inte tärning” i debatten med Niels Bohr om slumpmässigheten i kvantmekaniken. Einstein såg Gud som synonym med naturlagarna, och var inte tilltalad av tanken på en Gud som ingriper i människors liv, och än mindre en Gud som vill ha personlig kontakt med människor. Isaac Newtons världsbild stod sig väsentligen orubbad i över tvåhundr… Läs mer

  Defence transformation in Sweden

  The strategic governance of pivoting projects 2000-2010

  Defence transformation in Sweden

  Magnus Christiansson

  How was Swedish defence reformed after the Cold War? What really goes on behind the scenes in government?

  Pris: 359:-

  Bandtyp: Häftad

  ISBN: 978-91-7335-058-7

  Språk: Engelska

  Kategori: Santérus Academic Press, Försvar och säkerhetspolitik

  Utgivning: oktober 2020

  Format: 155x220

  Antal sidor: 404

  Lagerstatus: Beställningsvara

  This book is a detailed and fascinating account of how ministers and generals scrapped Sweden s traditional invasion defence and turned it into an active player in international affairs. Episodes include the creation of the first Nordic Battle Group, how strategy challenged the mighty defence industry and the controversies in government over the war in Afghanistan. Based on in-depth interviews … Läs mer

  Stäng

  Logga in

  Glömt lösenord
  Stäng