Våra senaste böcker

Den svenska väljaren

En introduktion till politiskt beteende i allmänna val

Magnus Hagevi

Denna bok ger en grundläggande introduktion till forskning om politiskt beteende.

Pris: 279:-

Bandtyp: Häftad

ISBN: 978-91-7359-176-8

Språk: Svenska

Kategori: Svensk politik

Etiketter: Valforskning

Utgivning: januari 2022

Format: 150x220

Antal sidor: 312

Lagerstatus: Beställningsvara

Med hjälp av enkel statistik får läsarna kunskap om medborgarnas agerande i allmänna val. Med unika data ger boken nya inblickar i de svenska väljarnas röstning i riksdagsvalet 2018, ett val som splittrade svensk politik. Studiernas utgångspunkt är grundläggande statsvetenskapliga teorier baserade i politisk sociologi, politisk psykologi och rational choice. Samtliga studier kopplas till orsaks… Läs mer

Förnuft, känsla och kärnvapen

Svensk nedrustningspolitik ur ett feministiskt perspektiv

Emma Rosengren

I denna bok fyller undersöker författaren ur ett feministiskt perspektiv hur svensk nedrustningspolitik växte fram jämte den svenska kärnvapendebatten på 1950- och 1960-talen.

Pris: 157:-

Bandtyp: Häftad

ISBN: 978-91-7335-064-8

Språk: Svenska

Kategori: Skriftserie Hans Blix

Etiketter: Svenskt försvar, Svensk politik

Utgivning: november 2021

Format: 155x220

Antal sidor: 100

Lagerstatus: Beställningsvara

Tidigare forskning om genus och kärnvapen har framför allt fokuserat på kopplingen mellan maskulinitet och kärnvapeninnehav. Sådan forskning har visat att i kontexter där det finns en positivt laddad koppling mellan militär styrka, maskulinitet och kärnvapeninnehav är det svårt att förstå nedrustning och/eller att avstå från att skaffa kärnvapen som något annat än avmaskulinisering eller femini… Läs mer

Toner och terror

Musik och politik i Hitlers Europa

Anders Carlberg

Denna bok skildrar musikens roll i den nazistiska ockupationspolitiken och hur de tyska tonerna skulle överrösta det som ansågs som mindervärdigt. Även i de värsta tänkbara miljöer ekade tonerna, till och med i dödslägren; en fruktansvärd och falsk känsla av skönhet mitt i den värsta terrorn.

Pris: 319:-

Bandtyp: Inbunden

ISBN: 978-91-7359-171-3

Språk: Svenska

Kategori: Andra världskriget

Etiketter: Kulturhistoria, Klassisk musik

Utgivning: oktober 2021

Format: 151x226

Antal sidor: 592

Lagerstatus: Finns i lager

Under Adolf Hitlers styre av Tyskland bedrevs en utstuderad musikpolitisk propaganda som skapade en fernissa av normalitet ovanpå terrorn, aggressionskriget och folkmordet på Europas judar. Ett frenetiskt musikutbyte tjänade till att skyla den pågående militära upprustningen som skedde efter maktövertagandet. Nazisterna kunde segla på en våg av vördnad över hela Europa för tonsättare som Bach, … Läs mer

Jodå, Gud spelar tärning

Slump och struktur i vetenskapens nya världsbild

Jan Blomgren

Håller Gud på att göra comeback i naturvetenskapen? Newtons gravitationslag i förening med evolutionsteorin ledde till starka motsättningar mellan vetande och tro. Den naturvetenskapliga forskningen under senare halvan av 1900-talet har lett till en ny världsbild, där slumphändelser inte bara är tillåtna, utan avgörande för hur världen fungerar.

Pris: 239:-

Bandtyp: Inbunden

ISBN: 978-91-7359-170-6

Språk: Svenska

Kategori: Populär naturvetenskap

Utgivning: oktober 2021

Format: 135x210

Antal sidor: 204

Lagerstatus: Finns i lager

Bokens titel syftar på Einsteins berömda påstående ”Gud spelar inte tärning” i debatten med Niels Bohr om slumpmässigheten i kvantmekaniken. Einstein såg Gud som synonym med naturlagarna, och var inte tilltalad av tanken på en Gud som ingriper i människors liv, och än mindre en Gud som vill ha personlig kontakt med människor. Isaac Newtons världsbild stod sig väsentligen orubbad i över tvåhundr… Läs mer

Forskning om Göteborg 400 år

Stiftelsen Anna Ahrenberg och Jubileumsforskningen 2021 – ett urval

Förord av: Lotta Vahlne Westerhäll

Göteborgs stads 400-årsjubileum. Den presenterar ett urval av studier om staden som har genomförts under 2010-talet.

Pris: 249:-

Bandtyp: Inbunden

ISBN: 978-917359-172-0

Språk: Svenska

Kategori: Kulturhistoria

Utgivning: september 2021

Format: 151x226

Antal sidor: 211

Lagerstatus: Finns i lager

Redan på ett tidigt stadium uppmärksammade styrelsen för Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond att 2021 skulle Göteborg fira 400 år och det kom att påverka stiftelsens utdelningsverksamhet under hela 2010-talet. År 2012 beslöt styrelsen att fr o m hösten 2013 skulle en särskild satsning göras för att stimulera forskning med anknytning till Göteborg. Utgångspunkten var att utifrån olika forskningsdisc… Läs mer

Tvåkammarriksdagen 1867-1970

100 år av politik – 50 år av glömska

Torbjörn Nilsson, Josefin Hägglund

Pris: 249:-

Bandtyp: Inbunden

ISBN: 978-91-7359-169-0

Språk: Svenska

Kategori: Politisk historia

Utgivning: september 2021

Format: 150x220

Antal sidor: 159

Lagerstatus: Finns i lager

Vår nuvarande enkammarriksdag har funnits i drygt femtio år. Att riksdagen ska ha en kammare tas numera för givet. De flesta är för unga för att ha egna minnen av föregångaren tvåkammarriks­dagen. Ja, majoriteten var inte ens född vid skiftet, när två blev en. Femtio år har gått, och glömskan har tagit över. Ändå var det under tvåkammartiden 1867-1970 som mycket av vårt nuvarande samhälle forma… Läs mer

Sametingsval 2017

Ragnhild Nilsson, Stefan Dahlberg, Ulf Mörkenstam, Camilla Sandström

Pris: 299:-

Bandtyp: Häftad

ISBN: 978-91-7359-167-6

Språk: Svenska

Kategori: Svensk politik

Etiketter: Valforskning

Utgivning: april 2021

Format: 155x220

Antal sidor: 168

Lagerstatus: Beställningsvara

Vad betyder samiskt självbestämmande för den samiska väljarkåren? Mellan vilka partier rör sig väljarna? Var i Sverige ökar valdeltagandet? Dessa frågor och många andra diskuteras i denna bok, som presenterar resultaten från den andra väljarundersökning som genomförts i samband med val till Sametinget i Sverige. I fokus står frågor om kontinuitet och förändring mellan valen 2013 och 2017 i fråg… Läs mer

Modernitetens kritiska samvete

En samhällsvetenskap som gör nytta

Olof Hallonsten

Samhällsvetenskapen gör samtiden begriplig. Genom att kritiskt granska politik, ekonomi, kommunikation och organisation ger den djupare förståelse för det moderna samhällets förtjänster och problem. I denna bok analyseras samhällsvetenskapens essens och prövas dess förmågor.

Pris: 249:-

Bandtyp: Inbunden

ISBN: 978-91-7359-165-2

Språk: Svenska

Kategori: Samhällsorienterande ämnen

Utgivning: april 2021

Format: 135x210

Antal sidor: 268

Lagerstatus: Finns i lager

Författaren vill med denna bok bidra till bättre förståelse för vad samhällsvetenskap är, eller kan vara. Utgångspunkten är både personlig och prövande, och boken riktar sig både till samhällsvetare som vill inspireras till djupare självförståelse, och utomstående som undrar över vad samhällsvetenskap är och hur den kan göra nytta. Men boken bör inte ses som en instruktionsbok, och är inte en f… Läs mer

Vägar till ett uthålligt EU

Europaperspektiv 2021

Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski, Lars Oxelheim

Coronapandemin slog till med full kraft i Europa under 2020. Pandemin med följdverkningar är den senaste i en rad händelser som med all tydlighet visar att EU har ett avgörande vägval framför sig för att nå ett politiskt, ekonomiskt och socialt uthållig union.

Pris: 299:-

Bandtyp: Inbunden

ISBN: 978-91-7359-161-4

Språk: Svenska

Kategori: Europaperspektiv

Utgivning: januari 2021

Format: 142x215

Antal sidor: 288

Lagerstatus: Finns i lager

Utmaningarna och frågorna är många: vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig
integration i samhället? Hur ska EU:s medlemsländer kunna enas i migrations- och flyktingfrågan när den politiska samsynen saknas och nationella regler om integration konkurrerar om att … Läs mer

Utrikes- och säkerhetspolitikens historia från 1800 till idag

En studie kring svenska och nordiska perspektivförskjutningar

Göran Rydeberg

Pris: 157:-

Bandtyp: Häftad

ISBN: 978-91-7335-059-4

Språk: Svenska

Kategori: Skriftserie Hans Blix

Etiketter: Säkerhetspolitik, Utrikespolitik

Utgivning: januari 2021

Format: 155x220

Antal sidor: 129

Lagerstatus: Beställningsvara

Det råder brist på systematiska studier om svensk och nordisk utrikes- och säkerhetspolitik som behandlar det långa tidsperspektivet. Denna bok utgör ett försök att råda bot på detta genom att systematisera och analysera
den tidigare forskningen på området och utveckla metoder för analys av utrikes- och säkerhetspolitik i en längre och övergripande kontext.
I boken framgår att det fin… Läs mer

Doktor Guillotin

En huvudlös historia

Eddie Persson

Doktor Guillotin uppfann INTE giljotinen. I denna bok avlivas de illasinnade ryktena och berättas om mannen som gått till historien av fel skäl.

Pris: 243:-

Bandtyp: Inbunden

ISBN: 978-91-7359-155-3

Språk: Svenska

Kategori: Vetenskapshistoria

Etiketter: Vetenskapshistoria, Biografi

Utgivning: november 2020

Format: 135x210

Antal sidor: 176

Lagerstatus: Finns i lager

Få personer i historien har på så totalt felaktiga grunder upprört människor mera än doktor Guillotin. Mer än 200 år efter hans död förekommer det ännu några envist efterhängsna och illasinnade myter om läkaren och filantropen Joseph Guillotin. Dessa myter måste med resoluta hugg avlivas!
Doktor Guillotin uppfann inte giljotinen. Denna felaktiga uppgift står dock att finna i ett stort anta… Läs mer

Historien om IHM

Från kvällskurs till etablerad affärsskola

Camilla Adolfsson

Vilket var framgångsreceptet när IHM blev en av Sverige främsta affärsskolor?

Pris: 249:-

Bandtyp: Inbunden

ISBN: 978-91-7359-159-1

Språk: Svenska

Kategori: Övrig facklitteratur

Etiketter: Företagshistoria

Utgivning: november 2020

Format: 245x250

Antal sidor: 128

Lagerstatus: Finns i lager

IHM har lyckats vara relevant för deltagare och företag under mer än 50 år och är en framgångssaga som förtjänar att berättas. Det som började som en idé om att lära ut på ett annorlunda sätt är nu en av Sveriges främsta affärsskolor. I denna bok möter du några av de människor som har varit med och format verksamheten. Allt från pionjärer och entreprenörer till engagerade medarbetare och motive… Läs mer

Defence transformation in Sweden

The strategic governance of pivoting projects 2000-2010

Magnus Christiansson

How was Swedish defence reformed after the Cold War? What really goes on behind the scenes in government?

Pris: 317:-

Bandtyp: Häftad

ISBN: 978-91-7335-058-7

Språk: Engelska

Kategori: Santérus Academic Press, Svenskt försvar

Utgivning: oktober 2020

Format: 155x220

Antal sidor: 404

Lagerstatus: Beställningsvara

This book is a detailed and fascinating account of how ministers and generals scrapped Sweden s traditional invasion defence and turned it into an active player in international affairs. Episodes include the creation of the first Nordic Battle Group, how strategy challenged the mighty defence industry and the controversies in government over the war in Afghanistan. Based on in-depth interviews … Läs mer

Svenska värderingar?

Den svenska värdegrundens dilemma

Lennart Koskinen

Alla talar om ”svenska värderingar”. I riksdagsdebatter och partiledartal i Almedalen, vid middagssamtal och i medierna. Men ingen verkar riktigt veta vilka de är, och om det ens finns några sådana. Ändå väcker de starka känslor. Ofta talar man förbi varandra för att man lägger in så olika saker i begreppet. Den här boken försöker både kartlägga och nyansera vad man kan mena.

Pris: 218:-

Bandtyp: Inbunden

ISBN: 978-91-7359-154-6

Språk: Svenska

Kategori: Samhällsorienterande ämnen

Etiketter: Debatt, Filosofi

Utgivning: oktober 2020

Format: 135x210

Antal sidor: 200

Lagerstatus: Finns i lager

Vi har en lång historia och värderingar förändras med tiden. Olika sociala och ekonomiska grupper har också ofta vitt skilda värderingar. Alla länder, företag och organisationer har ändå ett slags värde­grund, detta ibland så förtalade begrepp. Kritiken handlar kanske mer om att det så ofta är en klyfta mellan det man säger sig stå för och hur man faktiskt agerar. Identiteten, vem man är och va… Läs mer

Leukippe och Kleitophon

Achilleus Tatios

Tatios levde troligen under 100-talet e.Kr. Han är känd för sitt enda bevarade arbete, den erotiskt romantiska Leukippe och Kleitophon, som här således ges ut i en översättning av den förtjänstfulle och skicklige Ingemar Lagerström.

Pris: 218:-

Bandtyp: Inbunden

ISBN: 978-91-7359-157-7

Språk: Svenska

Originalspråk: Grekiska

Kategori: Övrig facklitteratur

Etiketter: Antiken

Utgivning: oktober 2020

Format: 135x210

Antal sidor: 216

Lagerstatus: Finns i lager

Boken är betydelsefull i litteraturhistorien då den var en av de första romanerna och påverkade romankonstens utveckling under århundraden. Synen på kärleken är romantisk och idealistisk. Hela handlingen berättas i jag-form med författaren som tänkt åhörare.Boken anses vara den mest bisarra och sedesriskerande av de fem ”grekiska romaner” på temat idealiserad kärlek mellan pojke och flicka som … Läs mer

Nazismens idévärld

Carl Müller Frøland

Trots att 75 år har passerat sedan Nazityskland gick under väntar världen ännu på svar på frågan hur en ledande europeisk kulturnation kunde utvecklas till en diktatur som utlöste ett nytt världskrig och begick folkmord med industriella metoder. Vad var nazismen och varför handlade nazisterna så som de gjorde?

Pris: 354:-

Bandtyp: Inbunden

ISBN: 978-91-7359-136-2

Språk: Svenska

Originalspråk: Norska

Originaltitel: Nazimens idéunivers

Kategori: Andra världskriget

Etiketter: Politisk teori, Andra världskriget, Filosofi

Utgivning: oktober 2020

Format: 151x226

Antal sidor: 623

Lagerstatus: Finns i lager

Nazismen uppstod inte i ett idéhistorisk vakuum, utan hade i själva verket djupa rötter i tysk kultur. Denna bok tar läsaren med på en tidsresa från tysk romantik till nazieran. Läsaren får veta hur tankeströmningar uppstår och kanske förvånande bidrar till framväxten av den nazistiska ideologin. I boken belyses centrala ideologiska kännetecken: ultranationalism och ledardyrkan, rasideologi och… Läs mer

Den beväpnade freden

Språk och politik i det delade Tyskland

Charlotta Seiler Brylla

Boken ges ut inför 30-års-jubileet av den tyska återföreningen den 3 oktober. Med utgångspunkt i språkbruket i det delade Tyskland skildrar författaren en del av den tysk-tyska historien under kalla kriget.

Pris: 237:-

Bandtyp: Inbunden

ISBN: 978-91-7359-153-9

Språk: Svenska

Kategori: Modern historia

Etiketter: Kalla kriget, Essä, essäer

Utgivning: oktober 2020

Format: 151x226

Antal sidor: 240

Lagerstatus: Finns i lager

Boken handlar om med vilka metoder DDR i väst marknadsförde socialismen och freden i syfte att framstå som det ”bättre” Tyskland. Men det är också en bok om Sveriges historia, om en neutral stat som efter att ha navigerat mellan nazism och bolsjevism under andra världskriget ställdes inför nya allianser och lojaliteter efter kriget. Hur framställde Sverige Väst- och Östtyskland i olika informat… Läs mer

Om undran inför företagsekonomin

Johan Alvehus, Daniel Ericsson

50 år efter utgivningen av Johan Asplunds ”Om undran inför samhället” hyllas hans undrande attityd inför livet och sökandet efter förståelse istället för förklaring i ett antal essäer som undrar vad hans sätt att resonera har att säga om företagsekonomin som samhällelig praktik.

Pris: 157:-

Bandtyp: Häftad

ISBN: 978-91-7359-156-0

Språk: Svenska

Kategori: Ekonomiska ämnen

Etiketter: Företagsekonomi, Essä, essäer, Lärande

Utgivning: augusti 2020

Format: 127x200

Antal sidor: 170

Lagerstatus: Beställningsvara

Johan Asplunds Om undran inför samhället är tveklöst en klassiker inom svensk samhällsvetenskap. Otaliga är de studenter och forskare som låtit sig utmanas, inspireras och vägledas av den vetenskapliga hållning Asplund presenterar. Asplunds undrande attityd inför livet och dess många skiftande uttrycksformer utmärks av ett sökande efter förståelse istället för … Läs mer

Sweden and the European Union

An Assessment of the Influence of EU-membership on Eleven Policy Areas in Sweden

Daniel Silander, Mats Öhlén

What has EU-membership meant for Swedish policy and policy-making since the country became a member in 1995?

Pris: 243:-

Bandtyp: Häftad

ISBN: 978-91-7335-056-3

Språk: Engelska

Originalspråk: Svenska

Originaltitel: Svensk politik och EU

Kategori: Santérus Academic Press

Etiketter: EU, Europa, Kurslitteratur, Statsvetenskap, Svensk politik

Utgivning: maj 2020

Format: 142x215

Antal sidor: 324

Lagerstatus: Beställningsvara

Has Swedish policy changed in terms of organisation (form) and content (substance) as a result of an increasingly consolidated membership? Based on the assumption that Swedish policy is part of multilevel governance at a local, regional, national and European level, the focus is on the interaction between Swedish national policy and the EU. In this book Swedish policy refers to the following po… Läs mer

EU och teknologiskiftet

Europaperspektiv 2020

Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski, Lars Oxelheim

EU står inför ett accelererande teknologiskifte inom i stort sett alla samhällssektorer.

Pris: 299:-

Bandtyp: Inbunden

ISBN: 978-91-7359-150-8

Språk: Svenska

Kategori: Europaperspektiv

Etiketter: EU, Europa

Utgivning: februari 2020

Format: 142x215

Antal sidor: 299

Lagerstatus: Finns i lager

Det finns stora ekonomiska vinster för EU att hämta från den nya teknologin, i form av ökad global konkurrenskraft. Förhoppningen är också att den pågående tekniska omdaningen, som innefattar digitalisering, plattformsekonomi och artificiell intelligens, ska kunna bidra till att lösa samhällsproblem av vitt skilda slag. Men det teknologiska skiftet skapar också betydand… Läs mer

Svensk patientlagstiftning 3 u

Lärobok om patienters ”rätt” i hälso- och sjukvården

Lotta Vahlne Westerhäll

Den medicinska rätten sedd ur patientens perspektiv.

Pris: 194:-

Bandtyp: Häftad

ISBN: 978-91-7359-151-5

Språk: Svenska

Originalspråk: Svenska

Kategori: Juridik

Utgivning: januari 2020

Format: 135x210

Antal sidor: 140

Lagerstatus: Beställningsvara

Den 1 januari 2015 trädde Patientlagen (PL) (2014:821) i kraft. Det är alltså först nu som regler som riktar sig till patientkollektivet har skapats. Författaren undersöker PL:s reglers konstruktion och funktion med utgångspunkt från frågeställningarna om möjligheten att bli patient, dvs få patientstatus och vilka möjligheter som står till buds när man har erhållit patientstatus. Innehållet i k… Läs mer

Sparta (pocket)

En odödlig historia

Paul Cartledge

Nu som pocket!

Pris: 68:-

Bandtyp: Pocket

ISBN: 978-91-7359-148-5

Språk: Svenska

Originalspråk: Engelska

Kategori: Antiken

Etiketter: Antiken

Utgivning: januari 2020

Format: 110x178

Antal sidor: 319

Lagerstatus: Finns i lager

Ordet Sparta väcker någonting inom oss. Trots att det har gått mer än tvåtusen år lever detta mytiska namn kvar. Det har också gett upphov till två ord som ofta används, spartansk och lakonisk.

Det som mer än något annat odödliggjort Sparta var slaget vid Thermopyle. Efter att perserna under det första försöket att kuva grekerna blivit besegrade vid Marathon gjorde man ett nytt försök. … Läs mer

Kristina Gyllenstierna

Kvinnan som stod upp mot Kristian Tyrann

Marie-Louise Flemberg

Pris: 194:-

Bandtyp: Häftad

ISBN: 978-91-7359-149-2

Språk: Svenska

Originalspråk: Svenska

Kategori: Medeltiden

Etiketter: Medeltiden

Utgivning: januari 2020

Format: 135x215

Antal sidor: 248

Lagerstatus: Beställningsvara

För inte så länge sedan var Kristina Gyllenstierna ett namn laddat med symbolvärden såsom försvar av fäderneslandet, tapperhet och stolthet. Under det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet, när nationella stämningar präglade mycket av kulturlivet och politiken i Sverige, hölls hon upp som exempel för barn och ungdomar, för kvinnor i allmänhet men också som symbol för värnandet av det egna lande… Läs mer

Blockpolitikens vara eller inte vara

Regeringsbildning och majoritetsbildning 1971–1981/82

Magnus Isberg

En sammanhängande framställning av blockpolitikens utveckling i Sverige fram till 1982.

Pris: 328:-

Bandtyp: Inbunden

ISBN: 978-91-7359-138-6

Språk: Svenska

Kategori: Svensk politik

Etiketter: Statsvetenskap, Svensk politik

Utgivning: december 2019

Format: 151x226

Antal sidor: 504

Lagerstatus: Finns i lager

När enkammarsystemet infördes 1971 hade Socialdemokraterna suttit i regeringen sedan 1932 med ett kort avbrott, sommaren 1936. De borgerliga partierna började under 1960-talet inse att de måste samarbeta för att kunna utmana Socialdemokraterna om regeringsmakten. Nu började man tala om ett borgerligt block av partier. Något vänsterblock mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommunisterna… Läs mer

Perserkrigen

Översättning av Ingemar Lagerström

Prokopios

Prokopios var på kejsar Justinianus tid rådgivare hos överbefälhavaren Belisarius. Han berättar i denna bok om ständiga gränskonflikter, kränkta fredsavtal och svikna löften, om småkungar och fältherrar, och framför allt om Östroms kejsar Justinianus och persernas kung Chosróes. Pest, uppror i Östroms huvudstad Byzantium (nu Istanbul), järtecken och underverk fyller många sidor.

Pris: 243:-

Bandtyp: Inbunden

ISBN: 978-91-7359-141-6

Språk: Svenska

Originalspråk: Grekiska

Kategori: Antiken

Etiketter: Antiken

Utgivning: oktober 2019

Format: 135x210

Antal sidor: 288

Lagerstatus: Finns i lager

På författaren Prokopios tid, femhundratalets första del, då de händelser utspelas som han berättar om i detta verk, hade romerska riket funnits till i tusen år. Från och med rikets delning år 395 fram till senare delen av kejsar Justinianus regering 527–565 utkämpade Östromerska riket ständiga krig mot perser, hunner och germanska folk. Under kejsar Justinianus återerövrades bland annat Nord­a… Läs mer

Svenska företag i Afrika

Från slavhandel till IT-revolution

Emil Uddhammar, Peter Stein

Svenska företag är sedan länge en del av den utveckling som pågår i Afrika och har enligt författarna bidragit till minskade hierarkier, ökade utbildningsmöjligheter och ett större välstånd för de allra flesta på kontinenten.

Pris: 279:-

Bandtyp: Inbunden

ISBN: 978-91-7359-137-9

Språk: Svenska

Kategori: Samhällsorienterande ämnen

Utgivning: augusti 2019

Format: 135x210

Antal sidor: 286

Lagerstatus: Finns i lager

Afrika söder om Sahara präglas idag av urbanisering och en växande befolkning. Regionen får allt större ekonomisk och politisk betydelse. Men alla bedömare betonar en sak för den som vill göra affärer lokalt: man måste lära sig marknadsvillkoren från grunden. Det går heller inte att bortse från samhällsproblem som korruption och politiska risker.

Svenskt företagande har gamla band till … Läs mer

Knockad av stjärnhimlen

Från Tycho Brahes blick till Voyagers resa

Lennart Hultqvist

Det är svindlande känsla att en stjärnklar natt stå och titta upp mot himlen och se alla ljusprickar. Var tar det slut? Finns det liv därute?

Pris: 194:-

Bandtyp: Inbunden

ISBN: 978-91-7359-129-4

Språk: Svenska

Kategori: Populär naturvetenskap

Etiketter: Populär naturvetenskap

Utgivning: september 2018

Format: 135x210

Antal sidor: 190

Lagerstatus: Finns i lager

Det frågade sig kanske även den danske 1500-talsastronomen Tycho Brahe när han natt efter natt blickade mot den till synes oföränderliga stjärnhimlen. Men en natt år 1572 såg han något besynnerligt: en ny stjärna hade plötsligt dykt upp på himlavalvet. Tycho Brahe ägnade återstoden av sitt liv åt astronomin, men han fick förlita sig på sin goda syn och några siktinstrument – det var först på 16… Läs mer

Praxis och tyst kunnande

Kjell S. Johannessen

Essäer om kunskapsteori, tyst kunskap och Wittgenstein.

Pris: 271:-

Bandtyp: Häftad

ISBN: 978-91-86659-24-0

Språk: Svenska

Kategori: Dialoger Förlag & Metod

Utgivning: januari 1999

Format: 151x226

Antal sidor: 131

Lagerstatus: Beställningsvara

I denna bok har den norske filosofen Kjell S. Johannessen ställt samman en serie essäer som belyser och vidareutvecklar det Wittgensteininspirerade begreppet praxis. Syftet är att presentera en adekvatare kunskapsteoretisk grund för analysen av yrkeskunnande än den som råder vid tekniska högskolor och det som erbjuds inom arbetslivsforskning. För att leda en verksamhet där utveckling av yrkesku… Läs mer

Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng