Våra senaste böcker

Filippa

Engelsk prinsessa - nordisk unionsdrottning

Marie-Louise Flemberg

Ny upplaga av en efterfrågad och omtyckt bok om en stark, dynamisk kvinna som lyckades med sin gärning där många män misslyckats.

Pris: 329:-

Bandtyp: Häftad

ISBN: 978-91-7359-190-4

Språk: Svenska

Kategori: Historia, Medeltiden

Utgivning: november 2022

Format: 135x215

Antal sidor: 444

Lagerstatus: Beställningsvara

Drottning Filippa var gift med Erik av Pommern som var kung över de nordiska länderna. Då han var frånvarande under långa perioden var det hon som i stor utsträckning regerade. Hon är alltså en av de ytterligt få kvinnor som regerat i Sverige. Filippa föddes som engelsk prinsessa men gifte sig som ung med Erik, en allians med det stora riket i norr som den engelske kungen eftersträvade. I motsa… Läs mer

Macron och hans missnöjda folk

Tomas Lindbom

Hur ska det gå för Emmanuel Macron i det politiskt mycket intresserade Frankrike.

Pris: 264:-

Bandtyp: Inbunden

ISBN: 978-91-7359-188-1

Språk: Svenska

Kategori: Samhällsorienterande ämnen

Utgivning: augusti 2022

Format: 135x210

Antal sidor: 190

Lagerstatus: Finns i lager

Misstron mot den politiska ledningen i Frankrike är starkare än på länge. President Emmanuel Macron har under sina fem år i Elyséepalatset fått sin beskärda del av kritiken. De gula västarna uttryckte sitt missnöje i vägrondeller och på gator och torg i över ett år. Facken har strejkat och de politiska oppositionspartierna från både vänster och höger har häftigt markerat sitt motstånd. Ständigt… Läs mer

Skuggor av ett förflutet

Bondeförbundet och trettiotalet

Anders Björnsson

Pris: 249:-

Bandtyp: Häftad

ISBN: 978-91-7359-178-2

Språk: Svenska

Kategori: Svensk politik, Politisk historia, Modern historia

Etiketter: Svensk politik

Utgivning: juni 2022

Format: 150x220

Antal sidor: 216

Lagerstatus: Beställningsvara

Mellankrigstiden och särskilt 1930-talet är en epok i Europas historia då de politiska systemen bekämpar varandra. Demokratin var en ung och späd planta. Folkmassor mobiliserades för olika mer eller mindre utopiska mål. Det fanns i skilda läger en oro för att den nationella endräkten skulle spricka. Land ställdes mot stad, jordbrukare mot fabriksarbetare. Bönder, också i Sverige, var övertygade… Läs mer

Sveriges säkerhet och världens fred

Sveriges utrikespolitik under kalla kriget

Ulf Bjereld, Karl Molin, Alf W Johansson

Standardverk om säkerhetspolitik! Nyutgivning.

Pris: 299:-

Bandtyp: Häftad

ISBN: 978-91-7359-184-3

Språk: Svenska

Kategori: Sverige under kalla kriget (SUKK), Svenskt försvar, Kalla kriget, Politisk historia, Modern historia

Etiketter: Kalla kriget, Svenskt försvar, Utrikespolitik

Utgivning: maj 2022

Format: 150x220

Antal sidor: 368

Lagerstatus: Beställningsvara

Under det kalla kriget förde Sverige en politik som innebar alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig. Men inom ramen för denna formulering genomgick den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken stora förändringar. Under 1940- och 1950-talen kännetecknades den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken under utrikesminister Östen Undéns ledning av försiktighet och återhållsamhet, med b… Läs mer

Access to justice

i Skandinavien

Sebastian Wejedal, Anna Wallerman Ghavanini

Vad är access to justice? Och vad betyder det i Skandinavien?

Pris: 395:-

Bandtyp: Häftad

ISBN: 978-91-7335-062-4

Språk: Svenska

Kategori: Juridik

Utgivning: april 2022

Format: 150x220

Antal sidor: 455

Lagerstatus: Beställningsvara

Vad är access to justice? Efter flera decenniers diskussion och bred enighet om vikten av att säkerställa en god access to justice blir vi fortfarande svaret skyldiga om vi ombeds att kort redogöra för vad begreppet egentligen innebär. Vilka konkreta rättigheter kan en enskild rättssökande härleda ur access to justice? Hur kan en lagstiftare säkerställa att dessa följs? Vilken funktion fyller a… Läs mer

Världslitteraturer

Kosmopolitisk och vernakulär dynamik

Stefan Helgesson

Begreppet världslitteratur betecknade för tidlösa mäster­verk, men syftar numera på perspektiv på globala litterära hierarkier, på hur litteraturer för­håller sig till varandra och på hur litterära verk formar olika slags världsförståelse.

Pris: 180:-

Bandtyp: Häftad

ISBN: 978-91-7335-069-3

Språk: Svenska

Kategori: RJ:s skriftserie

Utgivning: april 2022

Format: 148x195

Antal sidor: 120

Lagerstatus: Beställningsvara

Det var kring millennieskiftet som det internationellt uppstod en intensiv diskussion om begreppet världslitteratur. Begreppet var inte nytt, men omständigheterna var det. Efter murens fall 1989 genomlevde världen en period av accelererande utbyte mellan länder. Sovjetunionens upplösning och det kalla krigets slut, kombinerat med en nyliberal marknadsideologi, ökande rörlighet samt nya kommunik… Läs mer

Globala institutioners legitimitet

Jonas Tallberg

Vikten av legitimitet för internationellt samarbete väcker ett antal centrala forskningsfrågor. Dessa redogörs för i denna bok.

Pris: 180:-

Bandtyp: Häftad

ISBN: 978-91-7335-068-6

Språk: Svenska

Kategori: RJ:s skriftserie

Utgivning: april 2022

Format: 148*195

Antal sidor: 100

Lagerstatus: Beställningsvara

Klimatförändringar, konflikter, epidemier, finanskriser och flyktingströmmar. Alla är de uttryck för den gränsöverskridande karaktären hos nutida samhällsproblem och understryker behovet av internationellt samarbete. I avsaknad av internationellt samarbete riskerar gränsöverskridande problem att inte lösas alls eller  ineffektivt. Denna insikt har varit en central sedan mitten på 1900-talet och… Läs mer

Kampen om stoltheten

Torsten Nilsson, känslorna och utrikespolitiken

Oscar Nygren

Utrikesministern Torsten Nilsson använde känslor i sina tal för att väcka intresse för svenskarnas engagemang i utrikesfrågor. Vad hade detta för retorisk betydelse?

Pris: 157:-

Bandtyp: Häftad

ISBN: 978-91-7335-065-5

Språk: Svenska

Kategori: Skriftserie Hans Blix

Utgivning: april 2022

Format: 155x220

Antal sidor: 116

Lagerstatus: Beställningsvara

Genom att studera omkring hundra anföranden från åren 1962 71 visar författaren att Nilsson tillskrev sina åhörare bestämda känslolägen och erbjöd dem sätt att förändra sina emotionella upplevelser från negativa till positiva genom att stödja den socialdemokratiska utrikespolitiken. Nilsson ansåg att om den svenska utrikespolitiken kunde nå samma resultat som det socialdemokratiska välfärdsbygg… Läs mer

Jacquette Gyldenstolpe

Romantik och tragik i skuggan av tronen

Anna-Lena Berg

Det tidiga 1800-talets omvälvande händelser sett ur en högadlig familjs ögon.

Pris: 279:-

Bandtyp: Inbunden

ISBN: 978-91-7359-182-9

Språk: Svenska

Kategori: Norden

Utgivning: mars 2022

Format: 148x226

Antal sidor: 424

Lagerstatus: Finns i lager

Jacquette Gyldenstolpe föds 1797 med guldsked i mun, buren till dopet av ingen mindre än Gustav IV Adolf. Hennes högadliga familj lyser i societeten, umgås med de kungliga och anordnar magnifika tillställningar för sina gäster på sagoslottet Finspång. Den vackra Jacquette lever ett liv som andra bara kan drömma om. Men så en dag får prins Oscar, ende sonen till den franske marskalken Jean Bapti… Läs mer

Den moderna fysiken på 15 minuter

Johan Hansson

Pris: 159:-

Bandtyp: Häftad

ISBN: 978-91-7359-183-6

Språk: Svenska

Kategori: Populär naturvetenskap

Utgivning: mars 2022

Format: 150x220

Antal sidor: 90

Lagerstatus: Beställningsvara

I en serie korta oberoende kapitel, som kan läsas på runt 15 minuter, förklarar Johan Hansson hela den moderna fysiken. Han berättar bland annat om svarta hål, kvantfysik, big bang, kaos­teori, partikelfysik, kvantgravitation och personerna bakom ­teorierna och upptäckterna.

Läs mer

Statsbyggnad och den globala ordningens ursprung under och efter det långa 1800-talet

Jan Teorell

Pris: 180:-

Bandtyp: Häftad

ISBN: 978-91-7335-067-9

Språk: Svenska

Kategori: RJ:s skriftserie

Utgivning: februari 2022

Format: 150x195

Antal sidor: 91

Lagerstatus: Beställningsvara

Den moderna staten byggdes enligt de flesta bedömare under det som brukar kallas ”det långa 1800-talet” (ca 1789-1914). Staten gjorde då stora framsteg med att kunna driva in nya skatter, att reformera byråkratin och att via folkräkningar och statistiska centralbyråer kunna kartlägga sitt territorium och sin befolkning. Men vad innebär det egentligen att bygga en stat? Vad var detta statsbyggan… Läs mer

Lägga döden till rätta

Hur död administreras i vårt samhälle

Björn Rombach, Anders Björnsson

Döden. Något de flesta av oss duckar för hela livet. Tills det är för sent. Själva döden är en frånvaro av aktivitet som utlöser andra aktiviteter. Denna bok handlar om administrationen kring döendet och de döda.

Pris: 249:-

Bandtyp: Häftad

ISBN: 978-91-7359-185-0

Språk: Svenska

Kategori: Samhällsorienterande ämnen

Utgivning: februari 2022

Format: 150x220

Antal sidor: 264

Lagerstatus: Beställningsvara

Det som utgör dödens administration i denna bok är allt det som praktiskt görs kring ett dödsfall. Men också allt som tänks, planeras och görs inför framtida dödsfall och för dem som tidigare dött och kanske begravts. Även det som görs för att hejda eller sinka ett dödsförlopp inkluderas liksom omhändertagandet av knäleder i metall efter kremering.

Om vi nu alla dör senare eller möjlige… Läs mer

Den svenska väljaren

En introduktion till politiskt beteende i allmänna val

Magnus Hagevi

Denna bok ger en grundläggande introduktion till forskning om politiskt beteende.

Pris: 279:-

Bandtyp: Häftad

ISBN: 978-91-7359-176-8

Språk: Svenska

Kategori: Svensk politik

Etiketter: Valforskning

Utgivning: januari 2022

Format: 150x220

Antal sidor: 312

Lagerstatus: Beställningsvara

Med hjälp av enkel statistik får läsarna kunskap om medborgarnas agerande i allmänna val. Med unika data ger boken nya inblickar i de svenska väljarnas röstning i riksdagsvalet 2018, ett val som splittrade svensk politik. Studiernas utgångspunkt är grundläggande statsvetenskapliga teorier baserade i politisk sociologi, politisk psykologi och rational choice. Samtliga studier kopplas till orsaks… Läs mer

EU mellan federalism och flexibel integration

Europaperspektiv 2022

Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski, Lars Oxelheim

Ska EU utvecklas i en federal riktning eller ska flexibla lösningar på konkreta problem tillämpas?

Pris: 259:-

Bandtyp: Inbunden

ISBN: 978-91-7359-179-9

Språk: Svenska

Kategori: Europaperspektiv

Etiketter: EU, Europa

Utgivning: januari 2022

Format: 142x215

Antal sidor: 293

Lagerstatus: Finns i lager

Detta är ödesfrågan som EU återigen står inför i en tid då nya hotbilder växer sig starka i omvärlden och flera inom-europeiska utmaningar kvarstår. En tydlig framtida färdriktning är ännu inte utstakad. Låter sig de mönster som kan skönjas i utvecklingen under de senaste åren  tolkas som att EU har tagit avgörande kliv mot ett federalt system, eller  handlar det snarare om en utveckling i fler… Läs mer

Förnuft, känsla och kärnvapen

Svensk nedrustningspolitik ur ett feministiskt perspektiv

Emma Rosengren

I denna bok fyller undersöker författaren ur ett feministiskt perspektiv hur svensk nedrustningspolitik växte fram jämte den svenska kärnvapendebatten på 1950- och 1960-talen.

Pris: 157:-

Bandtyp: Häftad

ISBN: 978-91-7335-064-8

Språk: Svenska

Kategori: Skriftserie Hans Blix

Etiketter: Svenskt försvar, Svensk politik

Utgivning: november 2021

Format: 155x220

Antal sidor: 100

Lagerstatus: Beställningsvara

Tidigare forskning om genus och kärnvapen har framför allt fokuserat på kopplingen mellan maskulinitet och kärnvapeninnehav. Sådan forskning har visat att i kontexter där det finns en positivt laddad koppling mellan militär styrka, maskulinitet och kärnvapeninnehav är det svårt att förstå nedrustning och/eller att avstå från att skaffa kärnvapen som något annat än avmaskulinisering eller femini… Läs mer

Toner och terror

Musik och politik i Hitlers Europa

Anders Carlberg

Denna bok skildrar musikens roll i den nazistiska ockupationspolitiken och hur de tyska tonerna skulle överrösta det som ansågs som mindervärdigt. Även i de värsta tänkbara miljöer ekade tonerna, till och med i dödslägren; en fruktansvärd och falsk känsla av skönhet mitt i den värsta terrorn.

Pris: 319:-

Bandtyp: Inbunden

ISBN: 978-91-7359-171-3

Språk: Svenska

Kategori: Andra världskriget

Etiketter: Kulturhistoria, Klassisk musik

Utgivning: oktober 2021

Format: 151x226

Antal sidor: 592

Lagerstatus: Finns i lager

Under Adolf Hitlers styre av Tyskland bedrevs en utstuderad musikpolitisk propaganda som skapade en fernissa av normalitet ovanpå terrorn, aggressionskriget och folkmordet på Europas judar. Ett frenetiskt musikutbyte tjänade till att skyla den pågående militära upprustningen som skedde efter maktövertagandet. Nazisterna kunde segla på en våg av vördnad över hela Europa för tonsättare som Bach, … Läs mer

Jodå, Gud spelar tärning

Slump och struktur i vetenskapens nya världsbild

Jan Blomgren

Håller Gud på att göra comeback i naturvetenskapen? Newtons gravitationslag i förening med evolutionsteorin ledde till starka motsättningar mellan vetande och tro. Den naturvetenskapliga forskningen under senare halvan av 1900-talet har lett till en ny världsbild, där slumphändelser inte bara är tillåtna, utan avgörande för hur världen fungerar.

Pris: 239:-

Bandtyp: Inbunden

ISBN: 978-91-7359-170-6

Språk: Svenska

Kategori: Populär naturvetenskap

Utgivning: oktober 2021

Format: 135x210

Antal sidor: 204

Lagerstatus: Finns i lager

Bokens titel syftar på Einsteins berömda påstående ”Gud spelar inte tärning” i debatten med Niels Bohr om slumpmässigheten i kvantmekaniken. Einstein såg Gud som synonym med naturlagarna, och var inte tilltalad av tanken på en Gud som ingriper i människors liv, och än mindre en Gud som vill ha personlig kontakt med människor. Isaac Newtons världsbild stod sig väsentligen orubbad i över tvåhundr… Läs mer

Defence transformation in Sweden

The strategic governance of pivoting projects 2000-2010

Magnus Christiansson

How was Swedish defence reformed after the Cold War? What really goes on behind the scenes in government?

Pris: 317:-

Bandtyp: Häftad

ISBN: 978-91-7335-058-7

Språk: Engelska

Kategori: Santérus Academic Press, Svenskt försvar

Utgivning: oktober 2020

Format: 155x220

Antal sidor: 404

Lagerstatus: Beställningsvara

This book is a detailed and fascinating account of how ministers and generals scrapped Sweden s traditional invasion defence and turned it into an active player in international affairs. Episodes include the creation of the first Nordic Battle Group, how strategy challenged the mighty defence industry and the controversies in government over the war in Afghanistan. Based on in-depth interviews … Läs mer

Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng